Onkológia 5/2017

PARP inhibítory v liečbe karcinómu ovárií

MUDr. Michaela Sojáková, PhD.

PARP (poly-ADP-ribóza polymeráza) inhibítory predstavujú novú skupinu cielených molekúl v liečbe karcinómu ovárií. Alterácia mechanizmu homológnej rekombinácie (HR) je asociovaná s 30 – 50 % ovariálnych karcinómov a bunkové reparačné mechanizmy sú následne závislé od alternatívneho mechanizmu opravy poškodenej DNA. Úloha PARP v procese reparácie poškodenej DNA viedla k využitiu PARP inhibítorov ako „chemosenzitizérov“ v protinádorovej liečbe, pričom sú účinnejšie pri nádoroch s inaktivujúcimi mutáciami v génoch BRCA1/2. Olaparib je v súčasnosti schválený FDA v monoterapii rekurentného karcinómu ovárií s prítomnou mutáciou BRCA1/2. U vybranej časti pacientskej populácie sa skúšajú kombinácie olaparibu s inou cielenou liečbou, resp. cytostatikami. Predmetom klinického skúšania sú aj ďalšie PARP inhibítory. Výsledky týchto štúdií sa očakávajú v priebehu 2 – 5 rokov a pravdepodobne rozšíria možnosti liečby karcinómu ovárií.

Kľúčové slová: karcinóm ovária, PARP inhibítor, BRCA mutácia, DNA reparačné mechanizmy

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Poly (ADP-ribose) polymerase inhibitors in the treatment of ovarian cancer

Poly (ADP-ribose) polymerase (PARP) inhibitors are a new group of drugs for the target treatment of ovarian cancer. Alteration of homologous recombination (HR) pathways have been postulated to be associated with 30 – 50% of ovarian carcinomas. Cells that are deficient in HR rely on alternative pathways for DNA repair in order to survive. The role of PARP in DNA damage repair has led to interest in the use of PARP inhibitors as chemo-sensitizers in cancer therapy, with the higher efficacy in mutation of BRCA1/2. Recently, olaparib was granted accelerated approval by the Food and Drug Administration (FDA) as a therapy for recurrent ovarian cancer in patients with germline BRCA mutations. Olaparib is being explored in a certain patient population in combination with other target molecules or cytotoxic drugs. Several other PARP inhibitors are undergoing clinical trials, results are expected during the next 2–5 years and will most likely extend the opportunities for treatment of ovarian cancer.

Keywords: ovarian cancer, PARP inhibitors, mutation of BRCA, DNA reparation pathway