Onkológia 6/2010

PARP inhibítory

prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.

Triple negatívny karcinóm prsníka (TNBC – Triple Negative Breast Cancer) je charakterizovaný negativitou hormónových receptorov (Estrogénového receptora – ER aj progesterónového receptora – PR) ako aj negativitou HER 2. Preto zatiaľ chýba cielená terapia pre tento podtyp karcinómu prsníka. PARP1 – poly(ADP-ribózo)polymeráza-1 je dôležitý (kritický) enzým bunkovej proliferácie a opravy DNA poškodenia, predovšetkým jednovláknového zlomu (SSB – Single Strand Break) DNA. Nová skupina liekov – PARP inhibítory sa ukazuje ako veľmi efektívna v liečbe TNBC.

Kľúčové slová: Triple-negatívny karcinóm prsníka (TNBC), basal-like karcinóm prsníka (BLBC), BRCA, cielená liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

PARP inhibitors

Triple negative breast cancer (TNBC) is defined as tumor that is negative for estrogen receptor (ER), progesterone receptor (PR) and human epidermal growth factor receptor (HER2). There is no targeted therapy for this tumor subtype yet. PARP – poly(ADP-ribose)polymerase-1 is an key enzyme involved in DNA repair, is esential for the repair of DNA single strand break (SSB). Promising novel class of anticancer agents – PARP inhibitors are emerging as very effective drugs in TNBC therapy.

Keywords: Triple-negatívny breast cancer (TNBC), basal-like breast cancer (BLBC), BRCA, targeted therapy.