Onkológia 4/2020

Nutričné komplikácie u vyliečených onkologických pacientov

MUDr. Katarína Jakubovitšová, MUDr. Barbora Dobiašová, MUDr. Andrea Škripeková, PhD.

Nutričné komplikácie u vyliečených onkologických pacientov sú následkom komplexnej onkologickej liečby. Ide o veľmi rôznorodú skupinu problémov zahŕňajúcu nutnosť prijímania potravy cez vyživovacie stómie, stavy po resekčných výkonoch, rôzne postradiačné komplikácie v gastrointestinálnom trakte, malabsorpčné syndrómy vitamínov a stopových prvkov, syndróm prerastania baktérií do tenkého čreva (SIBO). Liečba je komplexná, zahŕňa režimové opatrenia, medikamentóznu a chirurgickú liečbu. Súčasťou liečby ťažko ovplyvniteľnej podvýživy býva aj domáca parenterálna výživa, napríklad pri syndróme krátkeho čreva. Väčšina pacientov ju vyžaduje chronicky, pretože len u malej skupiny dochádza k výraznejšej intestinálnej adaptácii bez ďalších zásahov. Ak sa nutričné komplikácie u pacientov nerozpoznajú a neliečia, vedú k vývoju ťažkej malnutrície so všetkými jej následkami vrátane zhoršenia kvality života.

Kľúčové slová: vyživovacie stómie, syndróm krátkeho čreva, enterálna a parenterálna výživa, SIBO, malnutrícia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Nutritional complications among cured oncological patients

Nutritional complications among cured oncological patients are a result of comprehensive oncological treatment. It addresses a various group of issues/problems such as the importance of nutritional/food intake through feeding tubes or stomas, post-resectional health conditions, various post-radiation complications of the gastrointestinal tract, malabsorption syndrome of vitamines and other nutrients, SIBO - small intestinal bacterial overgrowth and more. The treatment must be complex and includes heavy regime measures, medicamentous and surgical treatment. A not so small part of pliant treatment of malnutrition is parenteral nutrition support at home, such as in the case of SBS-syndrome of short collon treatment. If the nutritional complications are not identified and treated early on, they lead to development of severe malnutrition, including all the consequences that lead to worsening the life of quality.

Keywords: feeding tubes, syndrome of short collon, enteral and parenteral nutrition, SIBO, malnutrition