Onkológia 1/2007

Minimálne invazívne techniky v liečbe včasných nádorov kolorekta

MUDr. Peter Slezák

Minimálne invazívne neoperačné techniky v liečbe včasných tumorov hrubého čreva predstavujú metodiku, ktorá je pre pacienta veľmi prínosná. Väčšinou sa vykonávajú ambulantne alebo s minimálnou dĺžkou hospitalizácie. Pre pacienta sú nenáročné a možno ich použiť aj u pacientov s vysokým operačným rizikom. Radíme sem klasickú polypektómiu, mukozálnu endoskopickú resekciu. Ako dodatkové metódy sa používa argónplazmakoagulácia a ak je dostupná, tak aj laser terapia. Tieto metódy sú indikované u nálezov limitovaných na lamina muscularis mucosae. Riziká komplikácií počas výkonu a po výkone sú veľmi nízke. V dostupných lokalitách u väčších a rizikových polypov je vhodné pred výkonom realizovať endoskopickú ultrasonografiu.

Kľúčové slová: polypektómia, mukozálna resekcia, argónplazmakoagulácia, laser.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Minimum (minimal) invasive techniques in early colorectal cancer tratment

Minimally invasive non-operating techniques for treatment of early tumors of colon present a convenient approach for the patient. At most times they can be performed on outpatient basis or with minimal hospital stay. They are non-demanding procedures for the patient and can be used even in patients with high surgical risk. These techniques include classical polypectomy and endoscopic mucosal resection. Other methods used include argon plasma coagulation and laser therapy, if available. These techniques are indicated in findings limited to muscularis mucosa. Risk of complication during and after procedure is low. endoscopic ultrasound is recommended prior procedure in large size or high-risk polyps.

Keywords: polypectomy, endoscopic mucosal resection, argon plasma coagulation, laser.