Onkológia 4/2021

Liečba metastatického svetlobunkového karcinómu obličky

MUDr. Jana Obertová, PhD.

Systémová liečba je zvyčajne indikovaná u pacientov s neresekabilnou chorobou či už metastatickou alebo lokálne pokročilou. Liečba renálneho karcinómu v priebehu posledných 5 rokov zaznamenáva významné zmeny. Kombinované imunoterapeutické režimy navzájom alebo s VEGF inhibítormi sú v súčasnosti považované za nový štandard iniciálnej liečby lokálne pokročilého alebo metastatického svetlobunkového renálneho karcinómu u väčšiny pacientov. Následná liečba sa odvíja zvyčajne od predchádzajúcej použitej liečby.

Kľúčové slová: renálny karcinóm, imunoterapia, cielená liečba, VEGF

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The treatment of clear cell renal carcinoma

In general, systemic therapy is indicated when unresectable disease, either metastatic or locally advanced, is present. Treatment of renal cell carcinoma during the last 5 years has been changed dramatically. Immunotherapy with checkpoint inhibitors and its combinations with VEGF inhibitors has become a major modality for the treatment of clear cell renal carcinoma. Subsequent choice of therapy is dependent on prior therapy received.

Keywords: renal cell carcinoma, immunotherapy, targeted therapy, VEGF