Onkológia 2/2021

Liečba COVID-19 u onkologických pacientov

MUDr. Ján Slopovský, MUDr. Benjamin Špánik, MUDr. Eva Zomborská, MUDr. Natália Pazderová, MUDr. Tomáš Šálek, JUDr. MUDr. Patrik Palacka, PhD., MPH, MBA, LL.M., MUDr. Štefan Pörsök, PhD., Doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc., MHA

Ochorenie COVID-19 spôsobené novým typom koronavírusu (SARS-CoV 2) výrazne zaťažilo zdravotnícke sektory vysokým počtom pacientov, ktorí potrebujú komplexnú zdravotnú starostlivosť. Avšak doteraz nemáme jednoznačne účinnú terapiu na toto ochorenie, a to aj napriek rozsiahlej celosvetovej snahe. Takisto nemáme dáta o účinnosti a bezpečnosti doteraz skúmaných a dostupných liekov na jednotlivé subpopulácie pacientov so zvýšeným rizikom ťažkého priebehu ochorenia, akými sú onkologickí pacienti. Cieľom tohto článku je zosumarizovať dostupné údaje o jednotlivých liekoch na COVID-19.

Kľúčové slová: COVID-19, SARS-CoV 2, onkologickí pacienti, terapia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Treatment of COVID-19 in oncological patients

COVID-19 disease caused by a new type of coronavirus (SARS-CoV 2) has significantly burdened healthcare sectors with a high number of patients in a need of comprehensive care. However, we do not yet have a clearly effective therapy for this disease, despite extensive global efforts. Nor do we have the data of efficacy and safety of the drugs in individual subpopulations of patients at increased risk of severe disease, such as cancer patients. The aim of this article is to summarize the data we have about individual drugs on COVID-19.

Keywords: COVID-19, SARS-CoV 2, oncological patients, therapy