Onkológia 5/2011

Komplexná liečba epitelových karcinómov ovária

MUDr. Tibor Packaň, PhD.

Epitelový karcinóm ovária je najčastejšou príčinou smrti žien s gynekologickými malignitami a šiestou najčastejšie sa vyskytujúcou malignitou u žien. Len v USA sa ročne diagnostikuje približne 25 000 nových prípadov, z ktorých 15 000 aj zomrie. Určenie klinických relevantných príčinných faktorov (napr. infertilita) a protektívnych faktorov (napr. antikoncepcia) v spojení s vývojom karcinómov ovária podporuje hypotézu o dôležitosti ovulácie (opakovaný proces DNA poškodenia, zápal a reparačné pochody povrchového epitelu), ktorá má dôležitú úlohu v patogenéze tohto ochorenia (2).

Kľúčové slová: karcinóm ovária, BRCA mutácie, liečba ovariálneho karcinómu

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Comprehensive treatment of epithelial ovarian cancer

Epithelial ovarian cancer is the most common cause of death arising from a female pelvic malignancy and the sixth most frequent cancer in women. Approximately 25,000 new cases of epithelial ovarian cancer are diagnosed in the United States each year, which result in approximately 15,000 deaths. Recognized clinically relevant risk factors (eg, infertility) and protective factors (eg, oral contraceptive use) associated with the development of ovarian cancer support the widely hypothesized role of ovulation (repetitive process of DNA damage, inflammation, and repair of the surface epithelium) in the pathogenesis of the maIignancy (2)

Keywords: Ovarian Cancer, BRCA Mutations, Treatment of Ovarian Cancer