Onkológia 4/2016

Imunoterapia karcinómu pľúc

doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.

Karcinóm pľúc patrí medzi nádorové ochorenia, ktoré sú najviac skúmané ako ciele rôznych foriem imunoterapie v onkológii. V súčasnosti sú tri hlavné kategórie imunoterapeutických liekov používaných pri karcinóme pľúc: monoklonové protilátky, terapeutické vakcíny a inhibítory kontrolných bodov imunity. V tomto prehľadovom článku sú uvedené základné informácie o mechanizme účinku, výsledky kľúčových klinických štúdií a informácie o nedávno iniciovaných štúdiách s imunoterapeutikami pri karcinóme pľúc. Nedávne schválenia prvých liekov zo skupiny imunoterapeutík potvrdzujú, že imunoterapia sa stáva novou liečebnou modalitou pri karcinóme pľúc.

Kľúčové slová: karcinóm pľúc, imunoterapia, monoklonové protilátky, vakcíny, inhibítory kontrolných bodov imunity

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Immunotherapy for lung cancer

Lung cancer is among the tumours which are most studied as the targets of immune-based therapies in oncology. Currently, there are three main categories of immunotherapeutic drugs used for lung cancer - monoclonal antibodies, therapeutic vaccines, and immune checkpoint inhibitors. In this review, the basic information about the mechanism of action, results of the key clinical trials, and the information about the recently opened new trials with immunotherapies for lung cancer are discussed. Recent approvals of first drugs from the group of immunotherapies confirm that immunotherapy is becoming a new modality of lung cancer treatment.

Keywords: lung cancer, immunotherapy, monoclonal antibodies, vaccines, immune checkpoint inhibitors