Onkológia 2/2008

HODNOCENÍ EFEKTU LÉČBY MALIGNÍCH LYMFOMŮ

MUDr. Jan Hudeček, CSc., MUDr. Ivana Plameňová, MUDr. Juraj Chudej

Standardizace kritérií používaných při hodnocení odpovědi na léčbu maligních lymfomů umožňuje porovnávat výsledky klinických studií, určuje nejúčinnější způsob léčby a usnadňuje administrativní proces schvalování nových terapeutik. Revidovaná kritéria doporučená mezinárodní pracovní skupinou v roce 2007 jsou obsahem tohoto sdělení.

Kľúčové slová: maligní lymfomy, hodnocení léčebné odpovědi

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

THE TREATMENT EFFECT EVALUATION OF MALIGNANT LYMPHOMAS

The standardization of criteria used for the treatment effect evaluation of malignant lymphomas allows to compare the results of clinical trials, identifies the most effective treatment modality and facilitates the administrative process of the new therapeutics approval. The revised criteria recommended by the international working group in 2007 are the content of this report.

Keywords: malignant lymphomas, treatment effect evaluation