Onkológia 1/2012

Febrilná neutropénia

MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc.

Febrilná neutropénia je všeobecne asi najčastejšou onkologickou emergenciou u pacientov podstupujúcich protinádorovú liečbu. Horúčka neutropenického pacienta vyžaduje rýchle riešenie na podklade znalostí lokálnej epidemiológie bakteriálnych infekcií, rizikových faktorov pacienta a jeho liečby, základných diagnostických krokov a terapeutických možností. Tento prehľad prináša základné informácie a postupy pre diagnostiku, prevenciu a liečbu FN v súlade s aktuálnymi odporúčaniami.

Kľúčové slová: febrilná neutropénia, empirická liečba, antibiotická terapia, antibiotická profylaxia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Febrile neutropenia

Febrile neutropenia is probably the most common oncologic emergency in patients who are treated with antineoplastic therapy. Fever in neutropenic patient should be promptly managed on the basis of local epidemiology of bacterial infections, asessment of patient´s and treatment´s risk factors, using the basic diagnostic procedures and therapeutic options. This review brings the general informations and guidelines for diagnosis, prevention and treatment of febrile neutropenia according to recent recommendations.

Keywords: febrile neutropenia, empirical therapy, antimicrobial treatment, antimicrobial prophylaxis.