Onkológia 4/2020

Farmakologické a nefarmakologické možnosti zníženia rizika kardiotoxicity antracyklínov a trastuzumabu

MUDr. Zuzana Országhová Jr., MUDr. Ľubica Harvanová, PhD., Prof. MUDr. Beata Mladosievičová, CSc.

Prevencia a redukcia kardiotoxicity indukovanej antracyklínovou chemoterapiou a trastuzumabom je stále aktuálny a neustále vyvíjajúci sa problém. V onkologickej praxi je dobre známe, že v rámci primárnej prevencie je do určitej miery možné znížiť kardiotoxický potenciál napríklad použitím menej kardiotoxických antracyklínových analógov, lipozomálnych antracyklínov, neantracyklínového režimu. Avšak perspektívnou výskumnou oblasťou kardioonkológie v ostatných rokoch je efektivita kardioprotektívnych látok, napr. inhibítorov angiotenzín-konvertujúceho enzýmu, blokátorov AT-1 receptorov pre angiotenzín II, betablokátorov, statínov a iných látok podávaných u rizikových pacientov súčasne s protinádorovou liečbou a niektorých aj po jej ukončení. Ich postaveniu v prevencii kardiotoxicity sa venujú aj aktuálne americké a európske odporúčania. V ostatných rokoch sa výskum zameriava aj na benefit nefarmakologických spôsobov redukcie rizika kardiotoxicity, a to najmä na fyzickú aktivitu.

Kľúčové slová: antracyklíny, trastuzumab, kardiotoxicita, prevencia, fyzická aktivita

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Pharmacological and non-pharmacological possibilities of antracycline and trastuzumab cardiotoxicity risk reduction

Prevention and reduction of anthracycline- and trastuzumab- induced cardiotoxicity is an evolving problem. It is well known that primary prevention of cardiotoxicity can be achieved to some extend by using less cardiotoxic anthracycline analogues, liposomal anthracyclines, non-anthracycline regimens and other approaches. Evidence increasingly shows that the early initiation of cardioprotective agents, such as inhibitors of angiotensin-converting enzyme, blockers of AT1 receptors for angiotensin II (sartans), betablockers and some other drugs during and/or after cancer therapy can be effective in prevention and reduction cardiotoxic complications. Considering the using of these therapeutics in prevention and reduction of clinical cardiotoxicity is also included in the newest ESMO guidelines. Some studies have also suggested that even physical activity can contribute to reduce risk of cardiotoxicity.

Keywords: antracyclines, trastuzumab, cardiotoxicity, prevention, physical activity