Onkológia 5/2015

Exozómy – nová téma v diagnostike nádorových ochorení

RNDr. Ján Sedlák, DrSc., Mgr. Martina Zdurienčíková, RNDr. Paulína Gronesová, PhD., RNDr. Dana Cholujová, PhD., RNDr. Ľuba Hunáková, CSc.

Takmer všetky typy buniek vrátane nádorových produkujú exozómy – membránové vezikuly s veľkosťou v rozsahu 30 – 100 nm. Molekulový profil exozómov odráža zloženie buniek, z ktorých pochádzajú, a tak predstavujú vhodný zdroj potenciálnych biomarkerov na detekciu malígnej populácie. Cieľom tohto krátkeho prehľadu je poskytnúť základné informácie o biogenéze exozómov a niektoré príklady využitia na diagnostiku nádorov.

Kľúčové slová: exozómy, medzibunková komunikácia, biomarkery, diagnostika.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Exosomes – new topic in diagnostics of cancer

Exosomes, membrane vesicles with diameter in the range of 30 – 100 nm, are produced by nearly all types of cells, including tumor ones. Because the molecular profile of exosomes reflects the composition of producing cells, exosomes represent the suitable source of potencial biomarkers for detection of malignant population. The aim of this minireview is to provide basic information about biogenesis of exosomes and some examples of their exploitation in tumor diagnostics.

Keywords: exosomes, intercellular communication, biomarkers, diagnostics.