Onkológia 1/2017

Bolesť u bývalých onkologických pacientov

Prof. MUDr. Beata Mladosievičová, PhD.

Bolesť je častý problém u bývalých onkologických pacientov, a to najmä v prvých rokoch po protinádorovej liečbe. Chronická silná bolesť sa vyskytuje približne u 5 % − 10 % z nich, pričom prevalencia rôznych stupňov bolesti v niektorých podskupinách týchto pacientov dosahuje až 40 %. Donedávna sa tomuto problému nevenovala dostatočná pozornosť. Predikcia bolesti je možná podľa typu nádorového ochorenia, jeho liečby, času od ukončenia protinádorovej terapie a efektivity predchádzajúcej liečby bolesti. Keďže článok je venovaný novým informáciám o výskyte chronickej bolesti a jej etiológii u pacientov, ktorí prekonali onkologické ochorenie, nezahŕňa informácie týkajúce sa akútnej bolesti a bolesti u terminálne chorých pacientov. Detailnejšie sa venuje špecifickým skupinám ohrozených pacientov.

Kľúčové slová: bolesť, rizikové faktory, prevalencia, bývalí onkologickí pacienti

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Pain in cancer survivors

Pain is a common problem among cancer survivors, especially in the first few years after treatment. In the longer term, approximately 5% to 10% of survivors have chronic severe pain. Overall prevalence of all types pain is about 40% in some cancer survivors with previous specific diagnosis. Until recently, impact of pain in cancer survivors have largely been unexamined. This complication can be predicted by type of malignancy, its therapy, time elapsed from completion of anticancer treatment and effectivity of previous pain interventions. As the purpose of this article is to update readers on more recent data about prevalence of pain in cancer survivors and common treatment-related chronic pain etiologies in patients with a history of cancer who are beyond the acute diagnosis and treatment phase, previously known information about acute pain, pain in terminally ill patients. Some new studies in certain subpopulations of cancer survivors will be explored in more detail.

Keywords: pain, risk factors, prevalence, cancer survivors