Onkológia 2/2007

AXILÁRNY TKANIVOVÝ SYNDRÓM – ČASTÁ KOMPLIKÁCIA KOMPLEXNEJ LIEČBY KARCINÓMU PRSNÍKA

MUDr. Marta Mýtniková

Axilárny tkanivový syndróm (AWS) je častou príčinou včasnej pooperačnej morbidity axilárnej chirurgie a komplikáciou komplexnej liečby karcinómu prsníka, postihuje 6 % až 40 % pacientok. Rozvíja sa s odstupom niekoľkých týždňov až rokov od primárnej liečby (7). Viac ako 10 % AWS sa objavuje 3 roky po chirurgickom výkone (konzervatívny výkon na prsníku, modifikovaná radikálna mastektómia) alebo rádioterapii (reziduálneho prsného tkaniva, axilárnej oblasti).

Kľúčové slová: axilárny tkanivový syndróm, lymfedém a karcinóm prsníka.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

AXILLARY WEB SYNDROME – COMMON COMPLICATION IN BREAST CANCER TREATMENT

Axillary web syndrome (AWS) is frequent cause of early postoperative morbidity of axillary surgery and complication of a complex breast cancer therapy, it affects ablout 6 % to 40 % of patients. It develops in several weeks or years from primary therapy (7). More then 10 % of AWS appears 3 years after surgery (breast conservation surgery, modifying radical mastectomy) or radiotherapy (residual breast tissue, axillar area).

Keywords: axillary web syndrome and lymphedema and breast cancer.