Onkológia 6/2010

Antiemetická terapia, čo prinieslo posledné desaťročie?

MUDr. Jana Obertová

Nauzea a eméza patria medzi veľmi nepríjemnú a k onkologickej liečbe sa viažucu toxicitu. Napriek významnému pokroku v antiemetickej liečbe so zavedením setronov začiatkom 90-tych rokov, patrí im stále 1. – 3. miesto v rebríčku najobávanejších vedľajších účinkov chemoterapie. Našťastie, s vývojom nových onkologických liekov ide ruka v ruke aj rozvoj podpornej liečby vrátane antiemetickej terapie, a tak koncom 1. dekády 21. storočia máme k dispozícii aj ďalšiu významnú skupinu antiemetík neurokinín-1(NK-1) receptorových antagonistov.

Kľúčové slová: antiemetická liečba, chemoterapia, nauzea, eméza.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Antiemetic therapy – what has brought the last decade?

Nausea and vomiting are considered for one of the most disturbing toxicities resulting from cytostatic treatment. Despite important advances in antiemetic therapy with introducing of setrons in the begining of 90-s, nausea and vominiting still belong to the most threatened adverse events of chemotherapy. Fortunately, with discovering of new drugs in oncology, is going hand in hand also improvement in supportive therapy. So recently at the end of 1-st decade of 21-century we have for use another important antiemetic drugs neurokinin-1 receptor antagonists.

Keywords: antiemetic drugs, chemotherapy, nausea, emesis.