Onkológia 6/2015

Adenokarcinóm pankreasu a diabetes mellitus

MUDr. Tatiana Novotná, PhD.

Porucha glukózovej tolerancie a diabetes mellitus sa, v porovnaní s ostatnou populáciou, častejšie vyskytujú u pacientov s karcinómom pankreasu. U viac ako 70 % pacientov sa zistí v čase stanovenia diagnózy karcinómu pankreasu, pomocou testu glukózovej tolerancie, porucha glukózovej tolerancie alebo diabetes mellitus (1). Vzájomný vzťah týchto dvoch ochorení nie je doteraz objasnený, tak ako stále nie je úplne zrejmé, či je diabetes mellitus príčinou alebo následkom karcinómu pankreasu. Uvedené skutočnosti sú predmetom intenzívneho skúmania.

Kľúčové slová: karcinóm pankreasu, diabetes mellitus, periférna inzulínová senzitivita, špecifický diabetogénny faktor.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Pancreatic adenocarcinoma and diabetes mellitus

Impaired glucose tolerance or frank diabetes mellitus is known to occur more frequently in patients with pancreatic cancer than in the general population. At the time of the diagnosis of pancreatic cancer, more than 70% of patients taking the glucose tolerance test show diabetes or impaired glucose tolerance (1). Relationship among diabetes mellitus and pancreatic cancer is vague but sure, although neither the nature nor the sequence of the possible cause – effect relationship has been established. The reason for the high frequency of glucose intolerance in patients with pancreatic cancer remains controversial.

Keywords: pancreatic cancer, diabetes mellitus, peripheral insulin sensitivity, specific diabetogenic factor.