Onkológia 1/2012

ABC transportéry: vývoj liekovej rezistencie a iných patologických stavov

prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc., doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD., MUDr. Katarína Rauová, RNDr. Eva Weismanová, PhD., RNDr. Ľubomír Horváth, CSc., Mgr. Ján Markus, PhD., MUDr. Ladislav Sopko

ABC transportéry sprostredkujú jednosmerný eflux látok s rôznou štruktúrou a veľkosťou z bunky do extracelulárneho priestoru. Medzi vynášané látky patria aj mnohé antineoplastické lieky. Patologická nadexpresia génov pre ABC transportéry vedie k syntéze väčšieho počtu transportérov na cytoplazmatickej membráne, čo súvisí so zvýšeným efluxom antineoplastík a následným vývojom liekovej rezistencie nádorových buniek. V prípade zníženej expresie alebo v dôsledku mutácií majú účasť na vývoji rôznych patologických stavov. Zo všetkých známych ABC transportérov bola u 9 potvrdená účasť na vývoji liekovej rezistencie u nádorových chorôb. Z tohto dôvodu sa zvyšuje naliehavosť zisťovať vzťah medzi antineoplastikom (samotným alebo v kombinácii) a patologickou nadexpresiou génov pre ABC transportéry.

Kľúčové slová: ABC transportéry, nádorová choroba, rezistencia na chemoterapiu, mnohopočetná lieková rezistencia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

ABC transporters: multidrug resistance and different types of human diseases

The ABC transporters are responsible for uni-directional efflux of many compounds of various size and structure from cell to extracellular space. There are many antineoplastic drugs among the substrates of ABC transporters. Pathological overexpression of ABC transporters results in the increased occurrence of ABC transporters on the cytoplasmic membrane and in turn in increased efflux of antineoplastics, which ultimately results in the development of drug resistance in the cancer cells. Down-regulation or mutations lead to the development of different types of diseases in humans. So far, the connection with drug resistance was confirmed for 9 of the known ABC transporters. This underlines the importance of analyzing relationships between the antineoplastic drug (alone or in combination with another drugs) and the pathological overexpression of ABC transporter genes.

Keywords: ABC transporters, cancer, resistance to chemotherapy, multidrug resistance.