Onkológia 1/2010

7. vydanie TNM klasifikácie karcinómu pľúc – august 2009

MUDr. Mária Černá, CSc.

  1. vydanie TNM klasifikácie karcinómu pľúc bolo publikované v auguste 2009. Zmeny v 7. vydaní sú v klasifikovaní primárneho tumoru – T-deskriptora a v klasifikovaní metastáz – M-deskriptora. Primárny tumor má päť veľkostných kategórií, hraničné hodnoty sú 2, 3, 5 a 7 cm. Ďalšie zmeny v hodnotení T-deskriptora sú: prítomnosť satelitného ložiska/ložísk v tom istom laloku ako primárny nádor (v 6. verzii T4) sa mení na T3, prítomnosť tumorózneho nodulu/nodulov v tom istom pľúcnom krídle, ale v rôznych lalokoch (v 6. verzii M1) sa mení na T4 a tumor s pleurálnym výpotokom (v 6. verzii T4) sa mení na M1a. Doterajšie klasifikovanie metastáz – kategória M1 sa na základe výsledkov prežívania delí na dve kategórie – M1a a M1b. Ako M1a sa klasifikuje diseminácia do kontralaterálnych pľúc, pleurálne noduly alebo pleurálny či perikardiálny výpotok. M1b znamená prítomnosť vzdialených metastáz.

Kľúčové slová: TNM klasifikácia, karcinóm pľúc, karcinoid pľúc

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The 7th Edition of TNM classification in Lung Cancer – August 2009

The 7th edition of TNM classification of lung cancer was published in August 2009. Changes in classification comprise the primary tumor – T descriptor, and metastases – M descriptor. Primary tumor has five size categories, boundaries are 2, 3, 5 a 7 cm. The other changes in T descriptor are: reclassification of tumor with additional nodules in the same lobe as the primary to T3 (in 6th edition T4), reclassification of tumor with additional nodules in the ipsilateral lung to T4 (in 6th edition M1), reclassification tumor with pleural effusion to M1a (in 6th edition T4). The classification of metastases – category M1 is divided according to survival differences into two categories M1a and M1b. M1a means separate nodule(s) in contralateral lung, tumor with pleural nodules or malignant pleural or pericardial effusion. M1b means distant metastases.

Keywords: TNM classification, lung cancer, carcinoid of the lung