Neurológia pre prax 4/2016

Zobrazovací metody v diagnostice hydrocefalu

MUDr. Václav Vybíhal, Ph.D., MUDr. Miloš Keřkovský, Ph.D., MUDr. Ivana Červinková, MUDr. Barbora Jurová, doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA

obrazovací metody jsou nedílnou součástí diagnostiky u pacientů s hydrocefalem. Klíčovou zobrazovací modalitou je v této oblasti magnetická rezonance (MR), jejíž nejdůležitější úlohou je detekce či objasnění příčiny případné obstrukce komorového systému. Dalšími metodami, které lze použít pro diagnostiku hydrocefalu, jsou výpočetní tomografie a ultrasonografie v případě zobrazení mozku plodů a novorozenců. V této přehledové práci jsou diskutovány specifika, výhody a limitace těchto jednotlivých technik zobrazení a jejich pozice v diagnostickém algoritmu.

Kľúčové slová: hydrocefalus, magnetická rezonance, výpočetní tomografie, ultrasonografie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Diagnostic imaging in hydrocephalus

Diagnostic imaging methods play a key role among the diagnostic procedures in patients with hydrocephalus. The most important imaging modality here is the magnetic resonance imaging, which is able to detect and specify possible source of the obstruction within the ventricular system of the brain. Other methods, which can be used in the diagnostics of hydrocephalus, are computed tomography and ultrasonography for the imaging of the brain in fetuses and newborns. In this paper we discuss the features and limitations of the aforementioned imaging techniques and describe their position in the diagnostic algorithm.

Keywords: hydrocephalus, magnetic resonance imaging, computed tomography, ultrasonography