Neurológia pre prax 1/2006

Zo zahraničnej tlače

doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.

Písařská křeč je nejčastější formou fokální dystonie ruky. Má se jednat o dysfunkci bazálních ganglií. I když motorické příznaky stojí v popředí klinického obrazu, přesto jsou důkazy o změněné somatosenzorické aferenci u této fokální dystonie. Hypersenzitivitu svalových vřetének je možno modifikovat změnou senzorického vstupu. Jako příklady lze uvést jednak vibrační podněty aplikované na sval, které vedou ke zvýšení dystonických spazmů, a na druhé straně bloky anestetiky či „senzorické triky“, které vedou k redukci fokálních dystonických projevů. Pokles inhibice v aferentních drahách vedoucích ze svalu může vést k přetížení senzorických vstupů, a tím ke změně senzomotorické kortikální excitability (a reprezentace) pozorované u nemocných s fokální dystonií ruky. V předchozích studiích bylo prokázáno zlepšení dystonických projevů po aplikaci TENS (trans kutánní elektrické stimulace nervu) u nemocných s cervikální dystonií či s dystonickým tremorem. Autoři ve svých předchozích klinických studiích prokázali, že 30minutová vysokofrekvenční TENS na skupinu flexorů na předloktí sníží excitabilitu stimulovaných svalů a zvýší excitabilitu antagonistů (extenzorů na předloktí) trvající asi 40 minut. Předložená studie testující použití TENS pro stimulaci svalů předloktí měla prokázat efekt této léčby proti placebu. Soubor tvořilo 10 nemocných s písařskou křečí, u kterých byl stupeň postižení a efekt léčebného postupu hodnocen pomocí 4 škál. TENS proudy byly aplikovány na m. flexor carpi ulnaris a m. flexor carpi radialis. Jako placebo podnět byla použita sonda vypnutého léčebného ultrazvukového přístroje. Skupina nemocných léčená vysokofrekvenčními TENS proudy vykazála signifikantní zlepšení po dobu následujících 3 týdnů. Autoři se domnívají, že léčba TENS zlepší dystonii ruky tím, že podpoří korekci a nové nastavení úrovně reciproční excitace a inhibice mezi agonisty a antagonisty na předloktí.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Zo zahraničnej tlače

Písařská křeč je nejčastější formou fokální dystonie ruky. Má se jednat o dysfunkci bazálních ganglií. I když motorické příznaky stojí v popředí klinického obrazu, přesto jsou důkazy o změněné somatosenzorické aferenci u této fokální dystonie. Hypersenzitivitu svalových vřetének je možno modifikovat změnou senzorického vstupu. Jako příklady lze uvést jednak vibrační podněty aplikované na sval, které vedou ke zvýšení dystonických spazmů, a na druhé straně bloky anestetiky či „senzorické triky“, které vedou k redukci fokálních dystonických projevů. Pokles inhibice v aferentních drahách vedoucích ze svalu může vést k přetížení senzorických vstupů, a tím ke změně senzomotorické kortikální excitability (a reprezentace) pozorované u nemocných s fokální dystonií ruky. V předchozích studiích bylo prokázáno zlepšení dystonických projevů po aplikaci TENS (trans kutánní elektrické stimulace nervu) u nemocných s cervikální dystonií či s dystonickým tremorem. Autoři ve svých předchozích klinických studiích prokázali, že 30minutová vysokofrekvenční TENS na skupinu flexorů na předloktí sníží excitabilitu stimulovaných svalů a zvýší excitabilitu antagonistů (extenzorů na předloktí) trvající asi 40 minut. Předložená studie testující použití TENS pro stimulaci svalů předloktí měla prokázat efekt této léčby proti placebu. Soubor tvořilo 10 nemocných s písařskou křečí, u kterých byl stupeň postižení a efekt léčebného postupu hodnocen pomocí 4 škál. TENS proudy byly aplikovány na m. flexor carpi ulnaris a m. flexor carpi radialis. Jako placebo podnět byla použita sonda vypnutého léčebného ultrazvukového přístroje. Skupina nemocných léčená vysokofrekvenčními TENS proudy vykazála signifikantní zlepšení po dobu následujících 3 týdnů. Autoři se domnívají, že léčba TENS zlepší dystonii ruky tím, že podpoří korekci a nové nastavení úrovně reciproční excitace a inhibice mezi agonisty a antagonisty na předloktí.