Neurológia pre prax 5/2014

Zlepšení kvality života v pokročilé fázi Parkinsonovy nemoci intraduodenálními infuzemi levodopy

prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., MUDr. Martin Nevrlý, Ph.D., Renata Coufalová, MUDr. Eva Čecháková

Pokročilé stadium idiopatické Parkinsonovy nemoci je charakterizováno především motorickými fluktuacemi. Tyto často nelze zvládnout ani za využití všech možností perorální farmakoterapie. Jednou z možností řešení jsou pak kontinuální intestinální infuze L-DOPA, které zajišťují stabilnější plazmatickou koncentraci L-DOPA. Intestinální gel obsahující L-DOPA je aplikován pomocí přenosné pumpy a sondou zavedené cestou perkutánní endoskopické gastrostomie přímo do terminální části duodena, kde je L-DOPA resorbována. Efekt této terapie a její přínos ke zlepšení motorických fluktuací, a tím také kvality života dokumentuje následující kazuistika 70letého muže trpícího Parkinsonovou nemocí v pokročilém stupni.

Kľúčové slová: Parkinsonova nemoc, L-DOPA, intestinální infuze L-DOPA.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Improving quality of life in advanced stage Parkinson's disease with intraduodenal levodopa infusions

Advanced stage of idiopathic Parkinson's disease is characterized particularly by motor fluctuations. These often cannot be controlled even when all the options of oral pharmacotherapy are utilized. One of the management options is then to use continuous intestinal L-DOPA infusions providing a more stable plasma concentration of L-DOPA. L-DOPA intestinal gel is administered by means of a portable pump and a tube that is inserted via percutaneous endoscopic gastrostomy directly into the terminal part of the duodenum where L-DOPA is resorbed. The effect of this treatment and its benefit in terms of improving motor fluctuations and thus the quality of life is documented by the present case report of a 70-year-old man with advanced stage Parkinson's disease.

Keywords: Parkinson's disease, L-DOPA, intestinal L-DOPA infusion.