Neurológia pre prax 2/2008

VZTAH MOTORICKÝCH A NON-MOTORICKÝCH SYMPTOMŮ PARKINSONOVY NEMOCI K DOPAMINERGNÍ TERAPII: část druhá

doc. MUDr. Jan Roth, CSc., MUDr. Petra Havránková

PN se projevuje jednak motorickými, ale též non – motorickými příznaky. Motorické příznaky, mezi které se řadí tzv. kardinální tetráda, dyskineze a fluktuace zpravidla dobře odpovídají na dopaminergní léčbu či její modifikaci. Příznaky non – motorické, tj. vegetativní poruchy, poruchy spánku, psychické symptomy, senzitivní a senzorické projevy aj. již na dopaminergní stimulaci zpravidla dobře neodpovídají. Přitom je mimořádně důležité si těchto příznaků všímat a snažit se o jejich terapeutické ovlivnění, neboť v pokročilých stadiích nemoci mohou právě tyto příznaky pacientovi zhoršovat kvalitu života nebo jej i invalidizovat. Tento článek se snaží o dělení symptomů PN nejen z hlediska motorického či non – motorického podkladu, ale i z hlediska jejich odpovídavosti na dopaminergní stimulaci.

Kľúčové slová: Parkinsonova nemoc, non-motorické symptomy, dopamin, deprese, demence, halucinace, porucha kontroly impulzů, dopamin-dysregulační syndrom.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

VZTAH MOTORICKÝCH A NON-MOTORICKÝCH SYMPTOMŮ PARKINSONOVY NEMOCI K DOPAMINERGNÍ TERAPII: část druhá

PN se projevuje jednak motorickými, ale též non – motorickými příznaky. Motorické příznaky, mezi které se řadí tzv. kardinální tetráda, dyskineze a fluktuace zpravidla dobře odpovídají na dopaminergní léčbu či její modifikaci. Příznaky non – motorické, tj. vegetativní poruchy, poruchy spánku, psychické symptomy, senzitivní a senzorické projevy aj. již na dopaminergní stimulaci zpravidla dobře neodpovídají. Přitom je mimořádně důležité si těchto příznaků všímat a snažit se o jejich terapeutické ovlivnění, neboť v pokročilých stadiích nemoci mohou právě tyto příznaky pacientovi zhoršovat kvalitu života nebo jej i invalidizovat. Tento článek se snaží o dělení symptomů PN nejen z hlediska motorického či non – motorického podkladu, ale i z hlediska jejich odpovídavosti na dopaminergní stimulaci.

Keywords: Parkinsonova nemoc, non-motorické symptomy, dopamin, deprese, demence, halucinace, porucha kontroly impulzů, dopamin-dysregulační syndrom.