Neurológia pre prax 4/2006

Vzťah anxiety a depresie ku kontrole glykémie u pacientov s diabetes mellitus 2. typu

MUDr. Štefan Gortha, , MUDr. Ľubica Forgáčová, PhD.,, MUDr. Anna Vachulová, PhD.,, prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD.

Diabetes mellitus (DM) je chronické vysoko rizikové endokrinné ochorenie s vývojom mnohopočetných komplikácií. Depresia a anxiózne poruchy sa často vyskytujú pri somatických, obzvlášť pri neuroendokrinných ochoreniach. V súčasnosti sú známe výsledky štúdií, ktoré poukázali na zvýšený výskyt depresie u pacientov s DM. Cieľom tejto práce bolo posúdiť vzťah medzi parametrami metabolickej kompenzácie DM a mierou depresie a úzkostných porúch u pacientov s DM typ 2. Do sledovania bolo zaradených 55 (24 mužov a 31 žien) pacientov s diagnózou DM typ 2, vo veku od 47 do 88 rokov. Potvrdili sme vysoký výskyt symptómov anxiety u pacientov s DM, v našom súbore viac ako 36% pacientov trpelo anxietou hodnotenou ako ľahký až mierny, resp. mierny až ťažký stupeň. Zaznamenali sme štatisticky nesignifikantný trend k inverznému vzťahu medzi HAM-A skóre a hladinou HbA1C, ako ukazovateľa metabolickej kompenzácie za obdobie niekoľko predchádzajúcich týždňov. Dá sa predpokladať aj úloha ďalších komplexných faktorov na stupeň depresie a anxiety u DM pacientov. Počas hospitalizácie však došlo k posunu k menej závažným stupňom anxiety. Vo svetle týchto kontroverzných zistení je jednoznačné, že vzťah medzi mentálnymi ochoreniami a glykemickou kontrolou ostáva nevyjasnený a vyžaduje ďalšie, správne metodologicky pripravené štúdie s dostatočným počtom vyšetrených pacientov.

Kľúčové slová: diabetes mellitus typ 2, anxieta, depresia, glykovaný hemoglobín, komplikácie diabetes mellitus.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Vzťah anxiety a depresie ku kontrole glykémie u pacientov s diabetes mellitus 2. typu

Diabetes mellitus (DM) je chronické vysoko rizikové endokrinné ochorenie s vývojom mnohopočetných komplikácií. Depresia a anxiózne poruchy sa často vyskytujú pri somatických, obzvlášť pri neuroendokrinných ochoreniach. V súčasnosti sú známe výsledky štúdií, ktoré poukázali na zvýšený výskyt depresie u pacientov s DM. Cieľom tejto práce bolo posúdiť vzťah medzi parametrami metabolickej kompenzácie DM a mierou depresie a úzkostných porúch u pacientov s DM typ 2. Do sledovania bolo zaradených 55 (24 mužov a 31 žien) pacientov s diagnózou DM typ 2, vo veku od 47 do 88 rokov. Potvrdili sme vysoký výskyt symptómov anxiety u pacientov s DM, v našom súbore viac ako 36% pacientov trpelo anxietou hodnotenou ako ľahký až mierny, resp. mierny až ťažký stupeň. Zaznamenali sme štatisticky nesignifikantný trend k inverznému vzťahu medzi HAM-A skóre a hladinou HbA1C, ako ukazovateľa metabolickej kompenzácie za obdobie niekoľko predchádzajúcich týždňov. Dá sa predpokladať aj úloha ďalších komplexných faktorov na stupeň depresie a anxiety u DM pacientov. Počas hospitalizácie však došlo k posunu k menej závažným stupňom anxiety. Vo svetle týchto kontroverzných zistení je jednoznačné, že vzťah medzi mentálnymi ochoreniami a glykemickou kontrolou ostáva nevyjasnený a vyžaduje ďalšie, správne metodologicky pripravené štúdie s dostatočným počtom vyšetrených pacientov.

Keywords: diabetes mellitus typ 2, anxieta, depresia, glykovaný hemoglobín, komplikácie diabetes mellitus.