Neurológia pre prax 1/2014

Využití pozitronové emisní tomografie (PET) v neurologii

MUDr. Irena Doležalová, prof. MUDr. Robert Kuba, Ph.D., MUDr. Karol Bolčák

Pozitronová emisní tomografie (PET) je zobrazovací metoda podávající informaci o funkci dané tkáně či orgánu. Je využívána především v onkologii, neurologii a kardiologii. V následujícím přehledu krátce vysvětlíme princip PET vyšetření, poté se budeme věnovat jeho využití v neurologii. Soustředíme se především na oblast neuroonkologie a epileptologie, tedy na indikace, ve kterých je PET již běžně klinicky využíván. Posléze se zmíníme i o možnostech jeho aplikace v rámci diagnostiky extrapyramidových onemocnění, demencí a mozkových infarktů, v těchto indikacích je PET z větší části omezen na oblast výzkumu.

Kľúčové slová: pozitronová emisní tomografie (PET), neurologie, neuroonkologie, demence, extrapyramidová onemocnění, mozkový infarkt.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Use of positron emission tomography in neurology

Positron emission tomography (PET) is an imaging technique providing information on the function of a certain tissue or organ. It is primarily used in oncology, neurology, and cardiology. The present review briefly explains the principle of PET examination and subsequently deals with its use in neurology. The main focus is on the fields of neuro-oncology and epileptology, i.e. on indications in which PET is commonly utilized clinically. Also mentioned are the options of its application in diagnosing extrapyramidal diseases, dementias, and cerebral infarctions; in these indications, PET is largely limited to the field of research.

Keywords: positron emission tomography (PET), neurology, neuro-oncology, dementia, extrapyramidal diseases, cerebral infarction.