Neurológia pre prax 6/2022

Využití antiCGRP profylaxe u epizodické a chronické migrény

MUDr. Petra Migaľová

Migréna je třetí nejčastější neurologickou nemocí. Zároveň je i jednou z nejvíce hendikepujících nemocí na světě. V České republice je odhadem kolem milionu pacientů s migrénou, z toho nejméně 50 000 žen a mužů trpí migrénou chronickou. Od roku 1993 máme k dispozici specifická akutní antimigrenika, triptany. Jejich nadměrné podávání může vést k sekundárně navozené bolesti hlavy z nadužívání léčby. Od roku 2020 je k dispozici cílená biologická profylaktická léčba, která výrazně snižuje počet migrenózních záchvatů a zlepšuje kvalitu života nemocného.

Kľúčové slová: migréna, epizodická a chronická migréna, profylaktická léčba, antiCGRP profylaxe

Application of antiCGRP prophylaxis episodic and chronic migraines in praxis

Migraine is the third most common neurological disease. It i also one of the most disabling disease in the world. They are around one million patients with migraine in the Czech Republic. At least 50 000 women and men suffer from chronic migraine. Since 1993, we have a specific acute antimigraine drug, triptans. Since 2020, targeted biological treatment has been available, which significantly reduces the number of migraine attacks and improves the patient’s quality of life.

Keywords: episodic and chronic migraine, prophylactic treatment, anti CGRP treatment