Neurológia pre prax 5/2009

Vyšetření likvoru – současné možnosti

MUDr. David Doležil, Ph.D. , doc. MUDr. Pavel Adam, CSc., MUDr. Ondřej Sobek, CSc., RNDr. Ing. Petr Kelbich, MUDr. Martina Koudelková, MUDr. Jiří Kasík, Ph.D., MUDr. Lenka Hajduková

Přehledový článek podává informaci o v současné době dostupných biochemických, cytologických, imunologických a mikrobiologických metodikách vyšetření mozkomíšního moku – likvoru. Jsou rozlišena základní a statimová vyšetření a parametry rozšířené specializované likvorologie. Je doporučen základní algoritmus laboratorního vyšetření likvoru s přihlédnutím ke konkrétní neurologické diagnóze.

Kľúčové slová: mozkomíšní mok – likvor, cytologie, proteinogram, neuroimunologie, mikrobiologické vyšetření.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Evaluation of cerebrospinal fluid – current potentials

In this review article, general information is expressed concerning available biochemical, cytological, ammunological and microbiological metodologies of cerebrospinal fluid evaluation. Basic and advanced criteria of investigation are distiguished, including advanced parameters of CSF. Basic algorithm of laboratory evaluation of CSF is recommended, in association with concrete neurological diagnosis.

Keywords: cerebrospinal fluid, cytology, proteins, neuroimmunology, microbiological evaluation.