Neurológia pre prax 3/2010

Vysazování antiepileptik u pacientů s plně kompenzovanou epilepsií

doc. MUDr. Robert Kuba, Ph.D.

Vysazování antiepileptik u pacientů, kteří jsou dlouhodobě zcela bez záchvatů, je specifickou problematikou, pro kterou neexistují závazná doporučení. Vysazení antiepileptik po letech kompenzace by nemělo být čistě rozhodnutí lékaře, ale společným rozhodnutím lékaře a pacienta. Recidiva záchvatů může mít pro pacienta závažné osobní, sociální a pracovní následky. Souhrnný článek předkládá výsledky nejdůležitějších studií a metaanalýz publikovaných na toto téma.

Kľúčové slová: antiepileptika, vysazování, plná kompenzace, rizikové faktory.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Discontinuation of antiepileptic drugs in patients with inactive epilepsy

Discontinuation of antiepileptic drugs in patients who have been seizure-free in the long term is a specific issue for which there are no obligatory guidelines. Discontinuation of antiepileptic drugs after years of inactive disease should not be the physician's decision only; rather it should be the result of a mutual decision-making process between physician and patient. The recurrence of seizures may have serious personal, social and professional consequences for the patient. The paper presents the results of major studies and meta-analyses published in this area.

Keywords: antiepileptic drugs, discontinuation, disease inactivity, risk factors.