Neurológia pre prax 3/2016

Vestibulární a okulomotorické poruchy u pacientů s roztroušenou sklerózou

doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc.

Více než tři čtvrtiny pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) uvádí v anamnéze poruchy rovnováhy a roztroušená skleróza je považována celkově za druhou nejčastější příčinu centrálních závratí. Typické pro RS jsou specifické okulomotorické syndromy. Znalost jednotlivých typů postižení je důležitá pro porozumění klinickému obrazu roztroušené sklerózy. Některá z těchto postižení jsou dokonce specifičtější pro diagnostiku kmenových lézí než vyšetření magnetickou rezonancí. V práci je uveden přehled nejtypičtějších vestibulárních a okulomotorických syndromů u pacientů s demyelinizačním onemocněním.

Kľúčové slová: závrať, roztroušená skleróza, okulomotorické abnormity, BPPV, periferní vestibulární syndrom, centrální vestibulární syndrom

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Vestibular and oculomotor disturbances in patients with multiple sclerosis

More than three quarters of patients with multiple sclerosis (MS) report a history of balance disorders and multiple sclerosis is considered to be the second leading cause of central vertigo. Specific oculomotor syndromes are a typical feature in MS. The knowledge of the individual types of impairments is important for the understanding of the clinical presentation of multiple sclerosis. Some of these impairments are even more specific for diagnosing brain stem lesions than magnetic resonance imaging. The paper presents a review of the most typical vestibular and oculomotor syndromes in patients with demyelinating disease

Keywords: vertigo, multiple sclerosis, oculomotor abnormalities, BPPV, peripheral vestibular syndrome, central vestibular syndrome