Neurológia pre prax 1/2012

Vegetativní stav z pohledu přístrojových vyšetřovacích metod

Mgr. Lucie Augustini, MUDr. Tomáš Gabrhelík, Ph.D.

Přístrojové vyšetřovací metody jako pozitronová emisní tomografie, funkční magnetická rezonance, elektroencefalografie a měření evokovaných potenciálů přináší mnohé informace, prospěšné pro diferenciální diagnostiku a stanovení prognózy pacientů ve vegetativním stavu. Zároveň tak umožňují lépe porozumět způsobu fungování mozku pacientů ve vegetativním stavu.

Kľúčové slová: vegetativní stav, cerebrální metabolizmus, funkční magnetická rezonance.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Vegetative state in relation to instrumental methods of investigation

Instrumental methods of investigation, such as positron emission tomography, functional magnetic resonance imaging, electroencephalography and evoked potential measurement, yield a lot of information useful for differential diagnosis and for determining the prognosis of patients in a vegetative state. Consequently, they also allow for a better understanding of how the brain of a patient in a vegetative state works.

Keywords: vegetative state, cerebral metabolism, functional magnetic resonance imaging.