Neurológia pre prax 5/2023

Úloha neurochirurgie v diagnostice a léčbě nádorů CNS

prof. MUDr. David Netuka, Ph.D., MUDr. Filip Kramář, Ph.D., MUDr. Dora Konečná

Neurochirugie je zásadní pro získání histologických vzorků, provádění správných chirurgických výkonů, pro indikace k výkonům a následné pooperační sledování. V posledních letech došlo jak ke zpřesnění indikací neurochirurgických intervencí, tak ke snížení komplikací. Zásadní je použití moderních zobrazovacích, navigačních a elektrofyziologických technik. Péče o pacienty s nádory je však multioborová, proto je nezbytná kooperace s dalšími odbornostmi.

Kľúčové slová: mozek, mícha, gliom, chirurgie, radiochirurgie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The role of neurosurgery in CNS tumors diagnostics and therapy

Neurosurgery plays a crutial role in obtaining histological samples, in performance of adequate surgical procedures, in decision about surgical procedures and postoperative follow-up. Indications of neurosurgical procedures has been refined as well as the rate of complications has been reduced. Modern imaging, navigation and eletrophysiological techniques are of utmost importance. Care has to be multidisciplinar, thus cooperation between key care givers is vital.

Keywords: brain, spinal cord, glioma, surgery, radiosurgery