Neurológia pre prax 1/2014

Transkraniální sonografické vyšetření u pacientů s parkinsonským syndromem

prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., MUDr. Petra Bártová, Ph.D., MUDr. Monika Jelínková, doc. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO

Autoři prezentují možnosti využití transkraniálního sonografického vyšetření mozkového parenchymu u pacientů s neurodegenerativním onemocněním. V článku je popsána technika vyšetření, technické parametry a sonografickými nálezy u pacientů s Parkinsonovou nemocí, multisystémovou atrofií, progresivní supranukleární paralýzou a kortikobazální degenerací.

Kľúčové slová: neurodegenerativní onemocnění, transkraniální sonografie, Parkinsonova nemoc, multisystémová atrofie, progresivní supranukleární paralýza, kortikobazální degenerace, substantia nigra, nucleus lenticularis, nucleus caudatus, nuclei raphé.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Transcranial sonography with Parkonson΄s syndrome

The authors present possibilities of the use of transcranial sonography of brain parenchyma in patients with movement disorders. In the article is described the technique of examination, technical parameters and sonographic findings in patients with Parkinson´s disease, multiple-system atrophy, progressive supranuclear palsy and corticobasal degeneration.

Keywords: movement disorders, transcranial sonography of brain parenchyma, Parkinson´s disease, multiple system atrophy, progressive supranuclear palsy, corticobasal degeneration, substantia nigra, nucleus lenticularis, nucleus caudate, brainstem raphe.