Neurológia pre prax 5/2010

Těhotenství a roztroušená skleróza

MUDr. Eva Meluzínová

Roztroušená skleróza je chronické autoimunitní onemocnění, které je častější u žen a začíná většinou v reprodukčním věku. Tím se dostává do popředí otázka těhotenství v průběhu této choroby. Ještě ve druhé polovině 20. století bylo ženám s roztroušenou sklerózou těhotenství zakazováno z důvodu častých atak po porodu a obav z následné invalidizace matky. Díky plánovanému těhotenství a moderním terapeutickým přístupům je ale možné chorobu stabilizovat i v období většího rizika, jakým je bezprostřední období po porodu a následujících šest měsíců. Za těchto okolností může v současnosti otěhotnět většina žen s tímto onemocněním, optimálně však v době jeho stabilizace.

Kľúčové slová: roztroušená skleróza, relaps, kortikoidy, těhotenství, porod, intravenózní imunoglobuliny, kojení.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Pregnancy and multiple sclerosis

Multiple sclerosis is a chronic autoimmune disease that is more common in women and typically has its onset during the childbearing years. That brings to the forefront the issue of pregnancy during the course of this disease. As late as the second half of the twentieth century, women with multiple sclerosis were forbidden to become pregnant because of frequent attacks after the delivery and concerns for subsequent maternal disability. Owing to planned pregnancy and modern therapeutic approaches, the disease can be stabilized even in the period of a major risk, such as the immediate postpartum period and the following six months. Under these circumstances, most women with this disease can become pregnant at present; however, ideally during the stable period of the disease.

Keywords: multiple sclerosis, relapse, corticoids, pregnancy, labour, intravenous immunoglobulins, breastfeeding.