Neurológia pre prax 2/2004

Syndróm karpálneho tunela – patogenéza, diagnostika a liečba

doc. MUDr. Egon Kurča, PhD., , MUDr. Pavol Kučera, PhD.

Syndróm karpálneho tunela (SKT) je najznámejší a najrozšírenejší úžinový syndróm. Autori sa v práci zaoberajú jeho patogenézou, klinickým obrazom, diagnostikou, diferenciálnou diagnostikou a liečbou. Cieľom práce je poukázať na v praxi často opomínanú skutočnosť, že rôzne nozologické jednotky majú priamy kauzálny alebo podporný vplyv na vznik SKT. Taktiež vývoj klinického obrazu SKT má niektoré zvláštnosti (napr. zdanlivá úprava stavu a vymiznutie bolestí môže znamenať naopak terminálne štádium deštrukcie n. medianus). Rovnako v procese diagnostiky SKT často nie sú využívané vybrané ekonomicky nenáročné vyšetrovacie postupy, ktoré prinášajú kvalitatívne nové informácie (napr. ultrazvuk, UZ). V závere práce autori predstavujú svoj pohľad na možnosti liečebného algoritmu SKT.

Kľúčové slová: syndróm karpálneho tunela, elektromyografia, ultrazvuk, magnetická rezonancia, chirurgická liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Syndróm karpálneho tunela – patogenéza, diagnostika a liečba

Syndróm karpálneho tunela (SKT) je najznámejší a najrozšírenejší úžinový syndróm. Autori sa v práci zaoberajú jeho patogenézou, klinickým obrazom, diagnostikou, diferenciálnou diagnostikou a liečbou. Cieľom práce je poukázať na v praxi často opomínanú skutočnosť, že rôzne nozologické jednotky majú priamy kauzálny alebo podporný vplyv na vznik SKT. Taktiež vývoj klinického obrazu SKT má niektoré zvláštnosti (napr. zdanlivá úprava stavu a vymiznutie bolestí môže znamenať naopak terminálne štádium deštrukcie n. medianus). Rovnako v procese diagnostiky SKT často nie sú využívané vybrané ekonomicky nenáročné vyšetrovacie postupy, ktoré prinášajú kvalitatívne nové informácie (napr. ultrazvuk, UZ). V závere práce autori predstavujú svoj pohľad na možnosti liečebného algoritmu SKT.

Keywords: syndróm karpálneho tunela, elektromyografia, ultrazvuk, magnetická rezonancia, chirurgická liečba.