Neurológia pre prax 4/2007

STENÓZY INTRAKRANIÁLNÍCH TEPEN – MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY POMOCÍ TRANSKRANIÁLNÍ DUPLEXNÍ SONOGRAFIE

MUDr. David Školoudík

Aterosklerotické postižení intrakraniální tepny patří k častým příčinám mozkové ischémie. Transkraniální duplexní sonografie je jednou z diagnostických metod, pomocí které lze diagnostikovat stenózu v intrakraniálních tepnách. Hlavním kritériem pro ultrazvukovou detekci stenózy je lokální zrychlení průtoku o více než 30 %. Vedlejšími kritérii jsou turbulentní tok, aliasing fenomén, zúžení detekovatelné v energentickém modu a nález v B-obraze. Senzitivita a specificita vyšetření je srovnatelná s MR angiografií, CT angiografií či digitální subtrakční angiografií. Díky tomu je TCCS jako neinvazivní, opakovatelné vyšetření vhodnou metodou k diagnostice, určení tíže i sledování progrese intrakraniálních stenóz.

Kľúčové slová: stenóza, mozková tepna, transkraniální duplexní sonografie, mozkový infarkt, ateroskleróza.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

STENÓZY INTRAKRANIÁLNÍCH TEPEN – MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY POMOCÍ TRANSKRANIÁLNÍ DUPLEXNÍ SONOGRAFIE

Aterosklerotické postižení intrakraniální tepny patří k častým příčinám mozkové ischémie. Transkraniální duplexní sonografie je jednou z diagnostických metod, pomocí které lze diagnostikovat stenózu v intrakraniálních tepnách. Hlavním kritériem pro ultrazvukovou detekci stenózy je lokální zrychlení průtoku o více než 30 %. Vedlejšími kritérii jsou turbulentní tok, aliasing fenomén, zúžení detekovatelné v energentickém modu a nález v B-obraze. Senzitivita a specificita vyšetření je srovnatelná s MR angiografií, CT angiografií či digitální subtrakční angiografií. Díky tomu je TCCS jako neinvazivní, opakovatelné vyšetření vhodnou metodou k diagnostice, určení tíže i sledování progrese intrakraniálních stenóz.

Keywords: stenóza, mozková tepna, transkraniální duplexní sonografie, mozkový infarkt, ateroskleróza.