Neurológia pre prax 2/2002

Spontánní disekce vnitřní karotidy

MUDr. Michal Bar, MUDr. David Školoudík, MUDr. Pavel Hradílek, MUDr. Olga Zapletalová, MUDr. Sylvia Skotnicová

Autoři v příspěvku předkládají kazuistiku 54leté ženy akutně přijaté pro ischemickou cévní mozkovou příhodu vzniklou na podkladě extrakraniální disekce vnitřní karotidy. Zdůrazňují výhody ultrazvukového vyšetření magistrálních a intrakraniálních mozkových arterií při přímém průkazu disekce a patofyziologie vzniku mozkového ischemického infarktu. V diskuzi srovnávají jednotlivé diagnostické postupy karotické disekce s konstatováním jejich výhod. V závěru shrnují současné doporučované léčebné postupy léčby karotické disekce.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Spontánní disekce vnitřní karotidy

Autoři v příspěvku předkládají kazuistiku 54leté ženy akutně přijaté pro ischemickou cévní mozkovou příhodu vzniklou na podkladě extrakraniální disekce vnitřní karotidy. Zdůrazňují výhody ultrazvukového vyšetření magistrálních a intrakraniálních mozkových arterií při přímém průkazu disekce a patofyziologie vzniku mozkového ischemického infarktu. V diskuzi srovnávají jednotlivé diagnostické postupy karotické disekce s konstatováním jejich výhod. V závěru shrnují současné doporučované léčebné postupy léčby karotické disekce.