Neurológia pre prax 5/2012

Spontánní disekce a. basilaris jako vzácná příčina mozkového infarktu

MUDr. David Goldemund, MUDr. Jaroslav Brichta, MUDr. Jiří Vaníček, MUDr. Michal Reif1

V kazuistice prezentujeme pacientku s akutní mozkovou příhodou vzniklou na podkladě spontánní disekce intrakraniální tepny. Jedná se o relativně vzácnou a zřejmě i poddiagnostikovanou příčinu iktů. V textu jsou diskutována úskalí diagnostiky a terapie tohoto onemocnění.

Kľúčové slová: mozkový infarkt, disekce, angioplastika, antiagregace, trombolýza.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Spontaneous dissection of basilar artery as a rare cause of cerebral infarction

The case report presents a female patient with an acute cerebral event due to underlying spontaneous dissection of an intracranial artery. It is a relatively rare and apparently underdiagnosed cause of stroke. The pitfalls of diagnosis and treatment of this condition are discussed.

Keywords: cerebral infarction, dissection, angioplasty, antiaggregation, thrombolysis.