Neurológia pre prax 4/2010

Spánek a epilepsie

MUDr. Vilém Novák, MUDr. Marie Kunčíková

Vzájemné ovlivnění epilepsií, epileptických záchvatů a spánku je mnohonásobné. Existují záchvatové formy a jednotky klasifikace epilepsií, které mají těsnou vazbu na spánek a biorytmus. Řada pacientů s epilepsií mívá záchvaty převážně ze spánku. Interiktální specifická epileptická aktivita a noční záchvaty narušují architekturu spánku, častá je fragmentace nočního spánku. Mnohé somnologické jednotky, například obstrukční spánková apnoe, provokují a zhoršují epileptické záchvaty. Významný je také vliv užívané antiepileptické medikace.

Kľúčové slová: epilepsie, spánek, noční záchvaty.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Sleep and epilepsy

The mutual interaction of epilepsies, epileptic seizures and sleep is multiple. There are seizure types and units of epilepsy classification closely related to sleep and biological rhythms. A number of patients with epilepsy predominantly have seizures in their sleep. Specific interictal epileptic activity and nocturnal seizures alter sleep architecture; frequently, fragmentation of nocturnal sleep occurs. Many sleep disorders, such as obstructive sleep apnoea, provoke and aggravate epileptic seizures. The effect of the antiepileptic medication used is also of significance.

Keywords: epilepsy, sleep, nocturnal seizures.