Neurológia pre prax 6/2012

Spánek a bolest hlavy

prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc., MUDr. Simona Dostálová, Ph.D.

Předkládáme souborný referát o souvislostech poruch spánku a bolestí hlavy. Spánková onemocnění a bolesti hlavy se často vyskytují současně. Dysregulace spánku může být spouštěčem bolestí hlavy. Ke spánku se vztahují dvě diagnostické jednotky: sleep apnea headache a hypnic headache. Pacienti s chronickou bolestí hlavy tenzního či migrenózního charakteru, s cluster headache a hypnic headache by měli být vyšetřováni na eventuální přítomnost spánkové poruchy. Léčba přidružených spánkových poruch může být užitečným doplňkem léčby bolesti.

Kľúčové slová: bolest hlavy, spánek, poruchy spánku, spánková apnea.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Sleep and headache

We present a review of a relationship between sleep disorders and headache. Sleep disorders and headache often occur simultaneously. Sleep dysregulation may be a headache trigger. Sleep apnea headache and hypnic headache are two sleep-related headache diagnoses. Patients with chronic tension-type or migraine-type headaches, cluster headache or hypnic headache should be examined for signs of a potential sleep disorder. Therapy for sleep disorders may be used as a complementary treatment of the headache.

Keywords: headache, sleep, sleep disorders, sleep apnea.