Neurológia pre prax 5/2011

Současný stav a perspektivy léčby mozkových metastáz

MUDr. Markéta Pospíšková, MUDr. Milan Kohoutek, MUDr. Michaela Zábojníková

Mozkové metastázy jsou nejčastější intrakraniální malignitou. Incidence se zvyšuje díky zlepšení zobrazovacích metod, časné detekci, ale hlavně díky vyššímu efektu systémové léčby nádorových onemocnění vedoucí k vyššímu výskytu metastáz mimo primární lokalitu. Medián přežití u pacientů s mozkovými metastázami je bez léčby 1 měsíc, terapie kortikosteroidy může prodloužit medián z jednoho měsíce na 2 měsíce a radioterapie až na 3–6 měsíců. Zlatým standardem je ozáření celé mozkovny (WBI), v posledních 20 letech se začalo u solitárních lézí využívat neurochirurgie, stereotaktické radiochirurgie a stereotaktické radioterapie, které vedou k prodloužení mediánu přežití až k 16 měsícům. Cílem sdělení je přehledně shrnout možnosti terapie mozkových metastáz s důrazem na nezbytný multidisciplinární přístup.

Kľúčové slová: mozkové metastázy, ozáření celé mozkovny, stereotaktická radiochirurgie, stereotaktická radioterapie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Current status and perspectives of treatment for brain metastases

Brain metastases are the most common intracranial neoplasms. The incidence of brain metastases is rising due to earlier detection, more effective imaging modalities and more effective treatment of systemic disease. The median survival of these patients is without treatment one month, corticosteroids can extend median survival to 2 months and radiotherapy to 3–6 months. The gold standard was WBI, but in the last 20 years are most often used stereotactic radiosurgery and stereotactic radiotherapy and neurosurgery for solitar lesions with improving median survival to 16 months. The goal of my work is to review important treatment modalities in patients with brain metastases with multidisciplinary approach.

Keywords: brain metastases, whole brain irradiation, stereotactic radiosurgery, stereotactic radiotherapy.