Neurológia pre prax 2/2002

Současné trendy v kognitivní farmakoterapii Alzheimerovy choroby

MUDr. Roman Jirák, CSc.

Kognitivní farmakoterapie Alzheimerovy choroby se snaží o ovlivnění základních známých etiopatogenetických článků nemoci. Nejvíce je v současnosti zaměřena pozornost na zlepšení centrální acetylcholinergní transmise. Jsou používány především inhibitory acetylcholinesteráz, které představují léky první volby u lehkých až středních případů Alzheimerovy choroby. Tato léčba je dále doplňována řadou přístupů, které jsou teoreticky zdůvodnitelné, v praxi však často nemusí mít výraznější efekt, nejsou to vždy přístupy, odpovídající „evidence based“ medicíně. Je zmíněno použití látek, zlepšujících mozkový metabolizmus, vychytávajících volné kyslíkové radikály, zlepšujících výdej nervových růstových hormonů, ovlivňujících zánětlivé změny mozku, snižujících nadměrný influx kalcia do neuronů.

Kľúčové slová: Alzheimerova choroba, inhibitory acetylcholinesterázy, nootropika, scavengery volných radikálů, blokátory kalciových kanálů, nervové růstové faktory.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Současné trendy v kognitivní farmakoterapii Alzheimerovy choroby

Kognitivní farmakoterapie Alzheimerovy choroby se snaží o ovlivnění základních známých etiopatogenetických článků nemoci. Nejvíce je v současnosti zaměřena pozornost na zlepšení centrální acetylcholinergní transmise. Jsou používány především inhibitory acetylcholinesteráz, které představují léky první volby u lehkých až středních případů Alzheimerovy choroby. Tato léčba je dále doplňována řadou přístupů, které jsou teoreticky zdůvodnitelné, v praxi však často nemusí mít výraznější efekt, nejsou to vždy přístupy, odpovídající „evidence based“ medicíně. Je zmíněno použití látek, zlepšujících mozkový metabolizmus, vychytávajících volné kyslíkové radikály, zlepšujících výdej nervových růstových hormonů, ovlivňujících zánětlivé změny mozku, snižujících nadměrný influx kalcia do neuronů.

Keywords: Alzheimerova choroba, inhibitory acetylcholinesterázy, nootropika, scavengery volných radikálů, blokátory kalciových kanálů, nervové růstové faktory.