Neurológia pre prax 3/2009

Rizikové stavy u pacientů v chronické fázi po poškození míchy

MUDr. Jiří Kříž, MUDr. Veronika Hyšperská

Léčebná péče je u pacientů po míšním poranění ve většině případů poskytována spinálními jednotkami a spinálními rehabilitačními jednotkami. Pacienti by však měli mít zajištěnu kvalitní dlouhodobou dispenzarizační péči i v chronickém stadiu poranění, kterou může poskytovat specialista, ale i informovaný praktický lékař. Míšní poranění mohou doprovázet různé komplikace, jejichž terapie je jen v některých případech odlišná od léčby u běžné populace. Nicméně tyto komplikace často vykazují velmi chudou symptomatologii, což může vést k jejich pozdní či chybné diagnostice. Mezi komplikace, které jsou specifické pro míšní postižení, patří například spasticita, autonomní dysreflexie, či neuropatická bolest. Při poruše vitality kůže a měkkých tkání pod úrovní léze je pacient trvale ohrožen vznikem dekubitárního vředu. Věříme, že stručný přehled komplikací a jejich diagnostiky a léčby bude přínosem všem lékařům, kteří se ve své praxi s léčbou spinálních pacientů setkají.

Kľúčové slová: poranění míchy, komplikace, autonomní dysreflexie, neurogenní měchýř, paraartikulární osifikace, dekubitus.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Risk conditions in patients at chronic stage of spinal cord injury

For most patients with spinal cord injury initial medical care is provided by spinal units or spinal rehabilitation units. However, quality care should also continue in a chronic stage where it can be provided by a specialist or a well trained general practitioner. Spinal lesions are often accompanied by various complications that mostly does not require a different approach than in non-injured population. Nevertheless these complications often show poor symptomatology which can entail their missed or late diagnosis. Frequent complications in spinal injury are e.g. spasticity, autonomic dysreflexia or neuropathic pain. Impaired vitality of the skin and soft tissues below the lesion brings about a permanent danger of pressure sores. We believe that a short outline of complications with their diagnosis and treatment will be helpful to all physicians providing care to spinal patients.

Keywords: spinal cord injury, complication, autonomic hyperreflexia, neurogenic bladder, paraarticular ossification, pressure sores.