Neurológia pre prax 2/2009

Recidivující tranzitorní ischemická ataka jako manifestace infarktu myokardu

doc. MUDr. Zbyněk Kalita, CSc., MUDr. Jana Veselková, MUDr. Hana Študentová

49letá diabetička, hypertonička byla přijata na neurologické oddělení pro recidivující lehkou centrální monoparézu pravé horní končetiny. Zobrazovací vyšetření mozku neprokázala patologii. Na elektrokardiografii (EKG) byla popsána jizva spodní stěny. Echokardiografickým vyšetřením byl zobrazen trombus v levé komoře srdeční, koronarograficky pak těžké difuzní postižení. Byl indikován kardiochirurgický výkon: aortokoronární by-pass a trombektomie. V diskuzi jsou popsána jak kardiální onemocnění vedoucí k tvorbě embolů, tak i vyšetřovací metody mající největší benefit při jejich detekci.

Kľúčové slová: tranzitorní ischemická ataka, infarkt myokardu, echokardiografie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Recurrent transient ischaemic attack as a manifestation of myocardial infarction

A 49-year-old female diabetic patient with hypertension presented to a neurological unit with a mild, recurrent central monoparesis of the right arm. Brain imaging failed to demonstrate any pathology. Electrocardiography (ECG) revealed an inferior wall scar. Echocardiography disclosed a left ventricular thrombus; coronarography showed a severe diffuse disease. Cardiac surgery consisting of aortocoronary bypass and thrombectomy was indicated. Cardiac diseases resulting in thrombus formation as well as investigations which are most beneficial in their detection are discussed.

Keywords: transient ischaemic attack, myocardial infarction, echocardiography.