Neurológia pre prax 5/2016

Radioterapie v léčbě mozkových metastáz

prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc., doc. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D., MUDr. Ludmila Hynková

Mozkové metastázy se vyskytují desetkrát častěji než primární mozkové nádory. Pacienti s mozkovými metastázami tak tvoří početnou skupinu indikovanou k léčbě zářením. Práce shrnuje nejčastěji užívané techniky radioterapie, nežádoucí účinky a možnost jejich ovlivnění.

Kľúčové slová: mozkové metastázy, zevní radioterapie mozkovny, radiochirurgie, vedlejší účinky

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Radiotherapy in brain metastases treatment

Brain metastases are ten times more common than primary brain tumors. Patients with brain metastases represent a large group indicated to radiation treatment. This article summarizes the most commonly used radiotherapy techniques, as well as side effects and the ways of their treatment.

Keywords: brain metastases, whole brain radiotherapy, radiosurgery, side effects