Neurológia pre prax 1/2004

Psychické problémy pacientov s diagnózou sclerosis multiplex

PhDr. Ivica Gulášová, PhD.

V príspevku autorka približuje intímne problémy, emočné reakcie pacientov po oznámení diagnózy, celkový postoj k ochoreniu, adaptáciu pacientov na ochorenie. Ďalej popisuje reakciu rodiny na ochorenie sclerosis multiplex, zmeny spoločenských rolí a postavenia pacienta. Osobitnú pozornosť venuje problematike prijatia zmeneného vzhľadu vlastného tela a zmenenej spoločenskej role, poukazuje na dôsledky ochorenia s. m. prejavujúce sa v psychosociálnej oblasti ako sociálna izolácia a zmeny v oblasti partnerských vzťahov. Komplexne vyzdvihuje význam psychosociálneho chápania zmien v živote pacienta s ochorením s. m. ako aj význam psychosociálnej podpory pacienta s ochorením s. m.

Kľúčové slová: intímne problémy, handicap fyzickej nezávislosti, handicap mobility, handicap pri zamestnaní a činnosti, handicap spoločenskej integrácie a handicap ekonomickej nezávislosti, emocionálna reakcia, adaptácia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Psychické problémy pacientov s diagnózou sclerosis multiplex

V príspevku autorka približuje intímne problémy, emočné reakcie pacientov po oznámení diagnózy, celkový postoj k ochoreniu, adaptáciu pacientov na ochorenie. Ďalej popisuje reakciu rodiny na ochorenie sclerosis multiplex, zmeny spoločenských rolí a postavenia pacienta. Osobitnú pozornosť venuje problematike prijatia zmeneného vzhľadu vlastného tela a zmenenej spoločenskej role, poukazuje na dôsledky ochorenia s. m. prejavujúce sa v psychosociálnej oblasti ako sociálna izolácia a zmeny v oblasti partnerských vzťahov. Komplexne vyzdvihuje význam psychosociálneho chápania zmien v živote pacienta s ochorením s. m. ako aj význam psychosociálnej podpory pacienta s ochorením s. m.

Keywords: intímne problémy, handicap fyzickej nezávislosti, handicap mobility, handicap pri zamestnaní a činnosti, handicap spoločenskej integrácie a handicap ekonomickej nezávislosti, emocionálna reakcia, adaptácia.