Neurológia pre prax 4/2004

Pseudotumor mozku – možnosti léčby

doc. MUDr. Zbyněk Kalita, CSc., MUDr. Ondřej Kalita, , doc. MUDr. Miroslav Kala, CSc., , MUDr. Tomáš Kuběna

Autoři popisují oční i neurologický nález u 68leté neobézní pacientky s pseudotumorem mozku. Pro rozvíjející se městnání na očním pozadí spojené se snížením vizu a výpadky zorného pole indikovali urgentní chirurgickou léčbu – lumboperitoneální shunt, po kterém i přes atrofii papil došlo k zachování vizu a ke zlepšení citlivosti zorného pole. V diskuzi uvádějí současné názory na možné příčiny a léčebné postupy idiopatické intrakraniální hypertenze.

Kľúčové slová: intrakraniální hypertenze, pseudotumor mozku, edém papil, vizus, zorné pole.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Pseudotumor mozku – možnosti léčby

Autoři popisují oční i neurologický nález u 68leté neobézní pacientky s pseudotumorem mozku. Pro rozvíjející se městnání na očním pozadí spojené se snížením vizu a výpadky zorného pole indikovali urgentní chirurgickou léčbu – lumboperitoneální shunt, po kterém i přes atrofii papil došlo k zachování vizu a ke zlepšení citlivosti zorného pole. V diskuzi uvádějí současné názory na možné příčiny a léčebné postupy idiopatické intrakraniální hypertenze.

Keywords: intrakraniální hypertenze, pseudotumor mozku, edém papil, vizus, zorné pole.