Neurológia pre prax 6/2008

Problémové chování u adolescentů – poruchy chování, hyperkinetické poruchy a poruchy vyvolané užíváním psychoaktivních látek.

MUDr. Pavel Theiner, Ph.D., MUDr. Markéta Žáčková

Článek se zabývá problémovým chováním u dospívajících, konkrétně vybranými třemi poruchami – poruchami chování, hyperkinetickými poruchami a poruchami vyvolanými užíváním psychoaktivních látek. Jsou zmíněna diagnostická kritéria jednotlivých poruch, jejich vzájemné odlišení i společné znaky, jejich projevy v adolescenci a základní algoritmy jejich léčby.

Kľúčové slová: poruchy chování, hyperkinetické poruchy, ADHD, porucha aktivity a pozornosti, hyperkinetická porucha chování, poruchy vyvolané užíváním psychoaktivních látek, adolescenti, děti.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

BEHAVIOUR PROBLEMS IN ADOLESCENTS – CONDUCT DISORDERS, HYPERKINETIC DISORDERS, AND PSYCHOACTIVE SUBSTANCE USE DISORDERS

The synopsis deals with problem behavior in adolescents, particularly with three selected disorders – conduct disorders, attention deficit/ hyperactivity disorder and substance abuse related disorders. The diagnostic criteria of the particular disorders, distinction of in dividual disorders and their common features, their symptoms and basic therapeutic algorithms are discussed.

Keywords: conduct disorder, attention-deficit/hyperactivity disorder, ADHD, hyperkinetic conduct disorder, substance-related disorders, children, adolescents.