Neurológia pre prax 4/2011

Přístrojová analýza chůze u pacientů s dětskou mozkovou obrnou

MUDr. Martin Švehlík, Ph.D., doz. dr. med. Ernst Bernhard Zwick, prof. dr. med. Gerhardt Steinwender, dr. med. Tanja Kraus, prof. dr. med. Wolfgang E. Linhart

Chůze je základním pohybovým stereotypem člověka. Dokonalost tohoto pohybu je dána jemnou souhrou centrálního nervového systému a pohybového aparátu. Přístrojová analýza chůze je jedinečné funkční a dynamické vyšetření, které nám dává možnost lépe pochopit nejen biomechaniku, ale i centrální řízení pohybu. Díky technologickému pokroku se analýza chůze posouvá z výzkumných biomechanických laboratoří směrem do běžné klinické praxe a stala se neocenitelnou pomůckou pro řadu neurologů, fyzioterapeutů, ortopedů a protetiků, kteří se zabývají problematikou dětské mozkové obrny.

Kľúčové slová: dětská mozková obrna, chůze, přístrojová analýza chůze.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Instrumental gait analysis in patients with cerebral palsy

Gait is an elementary kinetic stereotype of humans. The perfection of this movement is achieved by a delicate interplay between the central nervous and locomotor systems. Instrumental gait analysis is a unique functional and dynamic investigation that allows us to better understand not only biomechanics, but also central movement control. Due to technological progress, gait analysis has moved from biomechanics research laboratories into routine clinical practice and has become an invaluable aid for a number of neurologists, physiotherapists, orthopaedists and prosthetists dealing with the issues of cerebral palsy.

Keywords: cerebral palsy, gait, instrumental gait analysis.