Neurológia pre prax 2/2012

Prionová onemocnění

MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D., MUDr. Robert Rusina, Ph.D.

Prionová onemocnění jsou způsobena proteinovými infekčními částicemi, odolnými vůči běžným sterilizačním postupům. Nejčastější je Creutzfeldtova-Jakobova nemoc, jejíž diagnóza je založena na kombinaci klinického obrazu (rychle progredující demence, poruchy hybnosti pyramidového či extrapyramidového typu, myoklonus, zrakově-prostorové a mozečkové projevy a akinetický mutizmus) a průkazu proteinu 14–3–3 v likvoru a/nebo periodických projevů na EEG. MRI obraz hypersignálů v difuzním vážení a FLAIR sekvencích subkortikálně v putamen a ncl. caudatus a v některých korových zónách byl nedávno zahrnut do upravených diagnostických kritérií WHO. Včasné rozpoznání prionového onemocnění má zásadní význam pro pacienta i jeho rodinu u genetických forem. Při neexistenci kauzální terapie lze ušetřit pacienta zbytečných pomocných vyšetření, mnohdy i invazivních, a přejít včas na účinnou paliativní péči.

Kľúčové slová: demence, prion, Creutzfeldtova-Jakobova nemoc, 14–3–3 protein.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Prion diseases

Prion diseases are caused by proteinous infectious particles, which are very resistant to usual sterilization procedures. The most current is Creutzfeldt-Jakob disease. Its diagnosis is based on clinical findings (rapidly progressive dementia, pyramidal or extrapyramidal involvement, myoclonus, visuo-spatial impairment and akinetic mutism) and positive 14–3–3 protein in CSF and/or periodic activity on EEG. MRI hyperintensities in FLAIR and diffusion weighted images in subcortical structures (putamen and caudate) and in some cortical areas, are currently being added to new WHO diagnostic criteria. Early recognition of a prion disease is crucial for the patient and his family, mainly in case of genetic forms of diseases. Since causal therapy is inexistent, many futile investigations including invasive procedures can be avoided and adequate palliative care can be introduced.

Keywords: dementia, prion, Creutzfeldt-Jakob disease, protein 14–3–3.