Neurológia pre prax 1/2017

Primární progresivní apraxie řeči

MUDr. Jan Bardoň, MUDr. Martin Nevrlý, Ph.D., Prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., MUDr. Pavel Otruba, MBA, PaedDr. Miloslava Čecháčková, Mgr. Markéta Večerková, Doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D.

Apraxie řeči je syndrom charakterizovaný poruchou plánování a programování motoriky řeči. Častou příčinou je cévní mozková příhoda. Nedávno bylo popsáno nové neurodegenerativní onemocnění, u něhož je apraxie řeči jediným či převládajícím příznakem. Toto onemocnění bylo pojmenované primární progresivní apraxie řeči. Autoři předkládají kazuistiku 72letého pacienta s čtyři roky trvajícím progresivním zhoršováním řeči až do faktické anartrie, u něhož byla nakonec diagnostikována primární progresivní apraxie řeči.

Kľúčové slová: neurodegenerativní onemocnění, poruchy řeči, primární progresivní apraxie řeči

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Primary progressive apraxia of speech

Apraxia of speech is a disorder of speech motor planning and/or programming. It is often caused by stroke. Recently a new neurodegenerative disorder has been described where apraxia of speech is the only or predominant symptom. It was named primary progressive apraxia of speech. Authors present a case report of 72 year old male suffering from progressive worsening of speech for four years to near anarthria who has been finally diagnosed with primary progressive apraxia of speech.

Keywords: neurodegenerative disorders, speech disorders, primary progressive apraxia of speech