Neurológia pre prax 3/2011

Primární absces psoatu

doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc. , MUDr. Jan Latta, MUDr. Věra Štěpánková, MUDr. Jan Hájek

Akutní bederní blok s bolestmi v kříži, které vyzařují do stehna, má širokou diferenciální diagnostiku. Racionální diagnosticko-terapeutický postup vyžaduje mnohdy dosti široké medicínské znalosti. Uvádíme kazuistiku dosud zdravého 27letého muže, který byl přijat na neurologii pro 8 dnů trvající bolesti v kříži s projekcí do levého stehna. Vzhledem k febríliím, zvýšenému CRP (C-reaktivní protein) a klinickému nálezu, bylo vysloveno podezření na absces psoatu. Na CT břicha se podezření na absces potvrdilo a následná punkce pod CT navigací a drenáž abscesu vedly ke správné diagnóze. Byl prokázán Staphylococcus aureus. Následná antibiotická terapie s odloženým laparotomickým definitivním ošetřením primárního abscesu psoatu vedla k rychlému zlepšení.

Kľúčové slová: lumboischialgie, absces psoatu, navigovaná punkce abscesu, Staphylococcus aureus, léze nervus femoralis.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Primary psoas abscess

Acute lumbago, with a backache that radiates into the thigh, has a broad differential diagnosis. Rational diagnostic and therapeutic procedure often requires a rather broad medical knowledge. We present a case report of a healthy 27-year-old man, who was admitted to the neurology department with the low back pain and projection to the left thigh lasting for eight days. Higher temperature, increased CRP (C-reactive protein) and clinical findings led us to suspect abscess of the psoas muscle. The abdominal CT confirmed the suspicion of an abscess and subsequent biopsy under CT navigation and drainage of the abscess led to a correct diagnosis. Staphylococcus aureus was proven. Subsequent antibiotic therapy with a delayed definitive laparotomy of the primary abscess led to a rapid improvement.

Keywords: lumboischialgia, psoas abscess, navigated puncture of the abscess, Staphylococcus aureus, lesion of the femoral nerve.